Nadwyżki energii z fotowoltaiki

Co prowadzi do powstania nadwyżki z fotowoltaiki? Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym fotowoltaika, wymagają odpowiednich warunków pogodowych i cyklu dobowego oraz sezonowego. W niektórych okresach produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przekracza zapotrzebowanie. Można przechowywać te nadwyżki i wykorzystać je w przypadku, gdy produkcja energii jest mniejsza (np. zimą) lub całkowicie przerwana (w nocy).

Aby skutecznie przechowywać i wykorzystać nadwyżki energii z fotowoltaiki, można zastosować różne rozwiązania technologiczne, takie jak baterie akumulatorowe, magazyny cieplne, elektrolizery wody czy systemy pomp wodnych. W ten sposób możliwe jest pobieranie energii z fotowoltaiki w momencie, gdy jest ona potrzebna, nawet wtedy, gdy nie ma możliwości jej produkcji.

Kiedy powstaje nadwyżka z fotowoltaiki.

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna może pokryć niemal w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną. Niemniej jednak efektywność fotowoltaiki zależy od ilości promieniowania słonecznego, która jest zmienna w zależności od czasu i pory roku.

Zdarza się, że fotowoltaika generuje nadmiar energii, który nie może być zużyty natychmiastowo. Dzieje się tak w okresach zwiększonego nasłonecznienia, na przykład latem. Natomiast w okresach mniejszego nasłonecznienia, np. zimą, oraz podczas nocy, panele fotowoltaiczne nie produkują energii elektrycznej. W takich sytuacjach pomocne jest wykorzystanie wcześniej wygenerowanej nadwyżki. Jednakże, aby móc efektywnie wykorzystać wytworzony nadmiar, konieczne jest jego przechowywanie.

Istnieją różne sposoby na przechowywanie nadwyżki energii z fotowoltaiki. Są to między innymi baterie akumulatorowe, magazyny cieplne, elektrolizery wody czy systemy pomp wodnych. Dzięki temu zgromadzona nadwyżka może być wykorzystana wtedy, gdy jest ona potrzebna, nawet gdy brakuje możliwości jej produkcji.

Co się dzieje z nadwyżką energii z fotowoltaiki.

Istnieją dwa sposoby na przechowywanie nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Pierwszym z nich jest kierowanie jej do zewnętrznej sieci energetycznej. Drugim sposobem — przekierowanie jej do magazynu energii, który jest podpięty bezpośrednio do instalacji fotowoltaicznej. W zależności od wybranej opcji magazynowania oraz sposobu podłączenia do sieci wyróżnia się dwa rodzaje instalacji: on-grid oraz off-grid.

Instalacja off-grid i system hybrydowy

Instalacje fotowoltaiczne off-grid nie są podłączone do sieci energetycznej. Nadwyżka energii pochodzącej z fotowoltaiki musi być przechowywana w magazynie energii, który jest podłączony bezpośrednio do systemu fotowoltaicznego. Nadmiar wyprodukowanej energii trafia do magazynu, a gdy panele fotowoltaiczne nie pracują, na przykład w nocy, można korzystać z akumulowanej energii. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Nadwyżki nie przepadają, lecz są gromadzone i mogą zostać wykorzystane w całości. Umożliwia to uzyskanie całkowitej niezależności energetycznej.

Instalacja hybrydowa stanowi pośrednie rozwiązanie pomiędzy instalacją on-grid a off-grid. Ten system jest połączony z siecią elektroenergetyczną, i jest jednocześnie wyposażony w magazyn energii. Dzięki temu magazynuje się w nim nadwyżki energii z fotowoltaiki. W przypadku, gdy zostanie on całkowicie napełniony, kieruje się ją do sieci energetycznej.

Gdy wystąpi potrzeba, energia elektryczna pobierana jest najpierw z magazynu energii. Dopiero w momencie, gdy jego zasoby zostaną wyczerpane, korzysta się z sieci. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć ryzyka całkowitego rozładowania magazynu energii. Można również korzystać z energii z sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Instalacje hybrydowe cieszą się coraz większą popularnością ze względu na swoją efektywność i wygodę użytkowania. Korzystanie z tego rodzaju systemu pozwala na zaoszczędzenie na rachunkach za energię elektryczną oraz wpisuje się w trend proekologicznych rozwiązań.

System opustów i system net-billingu

System opustów umożliwia prosumentom rozliczenie nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci. Aby skorzystać z tego systemu, prosument musi zgłosić przyłączenie swojej instalacji fotowoltaicznej do sieci przed dniem 31 marca 2022 roku. Średnia cena energii obowiązująca w danym miesiącu na rynku hurtowym będzie wykorzystywana do wyceny nadwyżek energii z fotowoltaiki wprowadzonych do sieci. Jednak prosument nie może wykorzystać całkowicie odprowadzonej energii. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW prosument może odebrać 80% energii (czyli 0,8 kWh za każdą 1 kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci), a w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW – 70% (czyli 0,7 kWh za każdą 1 kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci).

Od 1 kwietnia 2022 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie rozliczania energii wprowadzonej do sieci. System net-billingu będzie uwzględniał wartość energii, a nie jej ilość. Kwota uzyskana ze sprzedaży energii trafi na specjalne konto, zwane depozytem prosumenckim. Podczas odbioru energii elektrycznej z sieci, sprzedawca prądu będzie pomniejszał wartość energii o kwotę zgromadzoną na depozycie prosumenckim. Podobnie jak w przypadku systemu opustów, okres rozliczeniowy wynosić będzie 12 miesięcy.

Jak zagospodarować nadwyżki energii z paneli fotowoltaicznych?

Autokonsumpcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest kluczowa w kontekście wprowadzenia systemu net-billingu. Warto jednak pamiętać, że zwykle wynosi ona tylko 30% zużycia, co wynika z rytmu dnia. Dlatego tak ważne jest właściwe zarządzanie energią elektryczną w domu, aby zwiększyć autokonsumpcję. W tym celu można skorzystać z rozwiązań takich jak funkcja opóźnienia pracy w urządzeniach, montaż systemów ogrzewania czy podgrzewania wody z fotowoltaiki, a nawet zainstalowanie magazynu energii. Jeśli chcemy efektywniej wykorzystać wyprodukowaną energię elektryczną, warto zwiększyć autokonsumpcję energii w czasie najwyższej produkcji prądu, czyli w ciągu dnia.

Magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych to skuteczny sposób na efektywne zagospodarowanie nadwyżki energii i zwiększenie autokonsumpcji. Magazyn energii to innowacyjne urządzenie, które umożliwia przechowywanie i wykorzystanie praktycznie całej energii wyprodukowanej w nadmiarze przez panele fotowoltaiczne. Dzięki zastosowaniu magazynu energii można zwiększyć niezależność energetyczną, bezpieczeństwo i samowystarczalność w zakresie energii elektrycznej. Magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych pozwala na korzystanie z energii elektrycznej nawet w czasie niższej produkcji przez panele fotowoltaiczne, co wpływa na znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej. Instalacja magazynu energii jest inwestycją w przyszłość, która pozwala na oszczędzanie na kosztach energii elektrycznej i zwiększenie niezależności energetycznej, co jest szczególnie istotne w przypadku awarii sieci energetycznej.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymrolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Co ważne, nasi doradcy pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Dzięki silnej pozycji rynkowej spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności