Nowe procedury projektów OZE

Unia Europejska (UE) podjęła decyzje, które mogą ułatwić i przyspieszyć procedury pozwoleń na budowę projektów z zakresu OZE (energii odnawialnej) takich jak elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe. W wyniku tej dedycji UE wyznaczyła specjalne strefy, w których proces wydawanie pozwoleń na realizację takich projektów OZE zostanie uproszczony.

Go-to-areas: specjalne strefy umożliwiające szybszą realizację projektów z zakresu energii odnawialnej.

Kraje członkowskie wyznaczą specjalne strefy zwane go-to-areas. Kraje członkowskie zobowiążą się do uproszczenia procesu wydawania pozwoleń na realizację projektów z zakresu energii odnawialnej w tych strefach. Procedury projektów OZE spowodują, że obszary te będą miały mniejsze wymagania środowiskowe i nie będą obejmować obszarów chronionych.

Kompleksowa ocena środowiskowa dla obszarów przejściowych.

Dzięki kompleksowej ocenie środowiskowej obszarów przejściowych indywidualne oceny nie będą potrzebne dla poszczególnych projektów. Zmniejszy to ryzyko blokowania projektów ze względu na ich status jako inwestycji zakwalifikowanych do kategorii nadrzędnego interesu publicznego.

Przewiduje się, że uzyskanie pozwoleń na realizację projektów z zakresu OZE (energii odnawialnej) na obszarach go-to-are zajmie maksymalnie jeden rok. Wyjątkiem będą morskie farmy wiatrowe, dla których maksymalny okres przygotowania projektu wynosi dwa lata. W przypadku instalacji fotowoltaicznych oczekuje się, że proces uzyskiwania pozwoleń potrwa maksymalnie trzy miesiące

Procedury projektów OZE — minimalny cel UE dotyczący udziału energii odnawialnej pozostaje na poziomie 40%.

Dzięki procedurom pozwoleń na budowę OZE Unia Europejska nie podniosła minimalnego celu udziału energii odnawialnej w zużyciu energii w UE. Pomimo forsowania przez Komisję Europejską celu na poziomie 45% pozostawiono ustalony wcześniej poziom 40% do 2030 roku.

Procedury projektów OZE — negocjacje Rady Energetycznej UE z Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy RED II

Parlament Europejski będzie negocjować decyzje Rady Energetycznej UE. Ostateczne uzgodnienia znajdą się w zmienionej dyrektywie o energii odnawialnej (RED II).

Szczegółowe informacje na naszej stronie.

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, biznesowym, jak i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.