Prosument Lokatorski — fotowoltaika wielorodzinna

Rząd dofinansuje inwestycje w fotowoltaikę w budynkach wielorodzinnych.

Zwiększenie dopłaty do instalacji fotowoltaicznych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie do 50% wartości instalacji” – takie ogłoszenie zostało wydane przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę, który ogłosił wprowadzenie „prosumenta lokatorskiego”.

Grant umożliwi zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE, lub modernizację istniejącej instalacji, co spowoduje wzrost mocy o co najmniej 25%. Dofinansowanie obejmie również instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii i pompy ciepła.

Rząd przeznaczy 500 mln zł na ten cel. Dotychczas głównymi beneficjentami programów wsparcia dla fotowoltaiki, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, byli właściciele domów jednorodzinnych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mieli mniejsze możliwości korzystania z korzyści oferowanych przez prosumencki system rozliczeń i dotacji na inwestycje w fotowoltaikę.

Zgodnie z obliczeniami resortu, budynek z 64 mieszkaniami zużywa rocznie 4 MWh energii, co oznacza koszt 2800 zł. Instalacja pozwala na produkcję do 30 MWh energii rocznie. Pokrywa to zapotrzebowanie na energię w części wspólnej budynku i generuje przychody w wysokości 19600 zł rocznie. W efekcie lokatorzy nie będą musieli płacić za energię elektryczną w części wspólnej budynku, co pozwoli im zaoszczędzić średnio 328 zł rocznie przez kolejne 15 lat. Przy dotacji w wysokości 50 proc. przewidywany zwrot z inwestycji to około 5 lat.

Zarządzanie budynkiem wielolokalowym?

Jeśli jesteś zarządcą budynku wielolokalowego, takiego jak TBS, spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, to z pewnością zastanawiasz się, jak możesz zmniejszyć koszty utrzymania budynku i jednocześnie poprawić jego efektywność energetyczną. Odpowiedzią na te pytania może być rola prosumenta lokatorskiego.

Prosument lokatorski — np. zarządzający budynkiem wielolokalowym zainwestował w większą instalację fotowoltaiczną, niż jest potrzebna do zaspokojenia potrzeb części wspólnej budynku. Autokonsumpcja dotyczy tylko tej części — pozostała energia jest oddawana do sieci i rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych. To oznacza, że przychody z tego tytułu obniżają co do zasady koszty utrzymania budynku. Oszczędności można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.

Co zrobić, aby zostać prosumentem lokatorskim?

Należy zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego) i udokumentować to uchwałą o budowie instalacji fotowoltaicznej. To prosty sposób na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku oraz poprawienie jego efektywności energetycznej. Nie można zapomnieć o możliwości uzyskania przychodów z oddawania nadwyżki energii do sieci.

Projekt Prosument Lokatorski umożliwi wykorzystanie do 100% energii z instalacji fotowoltaicznej.

Ministerstwo spodziewa się „boomu” na fotowoltaikę w ciągu kilku lat dzięki projektowi. Zakłada się większe instalacje, wyższe dofinansowanie i korzystne zasady rozliczania pozwalające odzyskać 100% wartości energii wyprodukowanej przez instalację. Fundusze na realizację projektu będą udzielane w formie grantów i prefinansowania z KPO (Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Jak jest dziś.

Dla budynków wielorodzinnych dostępne są obecnie następujące możliwości wyboru: Rozliczenie prosumenckie, czyli samodzielne zużycie energii i sprzedaż do sieci po średniej cenie hurtowej, zasila wspólny element. Nadwyżka jest potrącana z konta energetycznego, a pozostałe środki są przechowywane w ukryciu. Prosument otrzymuje na koniec roku (za każdy miesiąc) zwrot 20% niewykorzystanej gotówki. Instalacja opłaca wszystkie (lub część) rachunki za energię dla przestrzeni wspólnej, o ile powierzchnia dachu jest minimalna. Grupa odbiorców (czyli udziały we wspólnej instalacji lokatorów, którzy wykupią takie udziały). Obowiązują takie same wytyczne rozliczeniowe jak dotychczas. Gminna instalacja prosumencka nie została jeszcze założona.

Jak będzie po wprowadzeniu Programu.

  1. Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.
  2. Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.
  3. Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.
  4. Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.
  5. Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Grant na OZE.

Od 1 lutego 2023 r. wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Programu Prosumenta Lokatorskiego możliwe będzie odzyskanie 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego oraz uzyskanie 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną.


Z przyznanej dotacji będzie można zapłacić za:

  • nabycie, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii
  • modernizację istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której nastąpi wzrost mocy zainstalowanej o minimum 25%.

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, biznesowym, jak i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.