Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania. W ramach Mój Prąd 5.0 dotacja dostępna dla beneficjentów programu zależy od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, jaką zamierzają zainstalować. Szczegółowe informacje na temat wysokości dotacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej programu lub na stronach internetowych instytucji rządowych odpowiedzialnych za realizację programu.

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania — dla kogo program.

Program dotacji Mój Prąd 5.0 skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Aby ubiegać się o dopłatę z programu Mój Prąd 5.0, konieczne jest rozliczanie się w net-billingu. Osoby korzystające ze starego systemu rozliczeń mają możliwość otrzymania wsparcia, przełączając się na net-billing.

W ramach Mój Prąd 5.0 wyróżniamy trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

  • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie opustów (net-metering), którzy nie otrzymali dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznej i przechodzą na net-billing.
  • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie opustów (net-metering), którzy skorzystali z dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznej, m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów (od 01.02.2020 r.),

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing,

c) zgłoszono dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania — na co dotacja.

Program Mój Prąd w pierwszych trzech edycjach skupiał się wyłącznie na wsparciu instalacji fotowoltaicznych. Czwarta i piąta edycja programu są krokiem w stronę efektywnej i bezpiecznej energetyki. Ich celem jest zachęcenie Polaków do zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki. Mój Prąd 5.0 oferuje dodatkowo dofinansowanie na magazyny energii, systemy HEMS (domowe systemy zarządzania energią) oraz kolektory słoneczne.

W obliczu kryzysu energetycznego i rosnących problemów z infrastrukturą sieciową samowystarczalne gospodarstwa domowe, które wytwarzają i konsumują energię w jak największym stopniu, stają się coraz bardziej pożądane. Program Mój Prąd 5.0 wspiera nie tylko fotowoltaikę, ale także finansuje magazyny energii, systemy HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Jakie są kwoty dotacji, na które można liczyć w ramach programu Mój Prąd 5.0?

W ramach piątej edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą otrzymać maksymalne wsparcie finansowe sięgające 58 000 złotych. Projekt oferuje dotacje, które pokrywają do 50% kosztów kwalifikowanych. Przedstawiona poniżej tabela zawiera szczegółowe kwoty dofinansowania.

Na co?Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaicznado 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowedo 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepłado 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/wodado 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznejdo 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/wodado 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrzedo 4 400 zł
magazyn energii elektrycznejdo 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMSdo 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł

Mój Prąd — poprzednie edycje.

W pierwszych dwóch edycjach programu Mój Prąd, dostępne było wsparcie w wysokości 5000 złotych, podczas gdy w trzeciej edycji kwota ta wynosiła jedynie 3000 złotych. Mimo że były to stosunkowo niewielkie środki w porównaniu do IV edycji, program odniósł spektakularny sukces, a wnioski masowo napływały do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekraczając założenia budżetowe. Budżet trzeciej edycji programu został wyczerpany już po zaledwie trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. Nawet IV edycja programu zakończyła się przed planowanym terminem.

W pierwszej odsłonie IV edycji wprowadzono zmiany w przepisach. Dzięki temu zwiększono wsparcie finansowe na instalacje fotowoltaiczne do 4000 złotych, a przy uwzględnieniu dodatkowych elementów do 5000 złotych. Maksymalnie prosument, który zainwestował we wszystkie produkty objęte dotacją, mógł otrzymać aż 20 500 złotych. Początkowo ta edycja nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania.

Druga odsłona IV edycji programu wystartowała 15 grudnia 2022 roku. Wsparcie na instalacje fotowoltaiczne wzrosło do 6000 złotych, a na systemy z innymi urządzeniami do 7000 złotych. Jednak największą zmianą było podwojenie wsparcia finansowego dla magazynów energii — z 7500 złotych na 16 000 złotych. Suma dotacji dla jednego prosumenta mogła sięgnąć nawet 32 000 złotych! Dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą i otrzymali już dotacje, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone z uwzględnieniem nowego poziomu dofinansowania, co skutkowało wyrównaniem dla beneficjentów. Jaki był efekt tych zmian? Już 15 grudnia Polacy ruszyli po dotacje. Pierwotnie nabór wniosków miał trwać do 31 marca, jednak z powodu wyczerpania budżetu, przyjmowanie wniosków zakończono już 17 marca.

Jaki jest najlepszy moment na zainstalowanie fotowoltaiki, aby skorzystać z dotacji?

Aby skorzystać z dotacji w ramach programu Mój Prąd 5.0, warto rozważyć zainstalowanie fotowoltaiki już przed rozpoczęciem naboru wniosków. W poprzednich edycjach programu, koszty poniesione nawet rok lub dwa lata przed startem naboru były uwzględniane. W przypadku Mój Prąd 5.0, koszty kwalifikowane obejmują wydatki poczynione od 1 lutego 2020 roku.

Należy mieć na uwadze, że rozpoczęcie inwestycji oznacza pierwszy poniesiony koszt kwalifikowany, czyli datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego. Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi być zakończona. Zakończenie przedsięwzięcia obejmuje przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych wymienionych urządzeń zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Edycja Mój PrądNabórWydatki
I30.08.2019 do 20.12.2019 r.od 23.07.2019 r.
II13.01.2020 r. do 07.12.2020 r.
(wyczerpanie budżetu)
od 21.07.2019 r.
IIIod 1.07.2021 r. do 6.10. 2021 r.
(wyczerpanie budżetu)
od 01.02.2020 r.
IVod 15.04.2022 do 15.12.2022 r.
(przedłużony)
od 01.02.2020 r.
IV+od 15.12.2022 r. do 31.03.2023 r.od 01.02.2020 r.
Vod 22.04.2023 r.od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Czy to koniec dotacji?

Program Mój Prąd, obowiązujący w latach 2019-2023 lub do wyczerpania środków, przynosi istotne korzyści dla inwestorów. Jednak warto zauważyć, że piąta edycja może stanowić ostatnią szansę na skorzystanie z tego programu. Analizując poprzednią wersję, IV+, można przypuszczać, że zainteresowanie będzie ogromne. Z uwagi na wysokie kwoty wsparcia, budżet może zostać szybko wyczerpany, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć i zakończyć inwestycję, aby otrzymać dotację.

Czy istnieje możliwość zwiększenia budżetu w przyszłych latach i kontynuowania tego projektu? Czy może pojawi się nowy program zastępujący Mój Prąd? To pytania, na które nie mamy jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Warto jednak śledzić rozwój sytuacji i być na bieżąco z informacjami, aby nie przegapić możliwości korzystania z programów wsparcia.

Czyste Powietrze czy Mój Prąd 5.0?

W programie Mój Prąd 5.0, w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, nie ma ograniczeń dotyczących dochodów (w przypadku Czystego Powietrza roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł). Dotacje na pompę ciepła w Mój Prąd 5.0 przysługują nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak to ma miejsce w programie Czyste Powietrze. Dlatego właściciele kotłów gazowych również mogą ubiegać się o wsparcie.

Warto pamiętać, że program Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i HEMS, dlatego jeśli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszą opcją dla Ciebie będzie program Mój Prąd. Kwoty wsparcia na fotowoltaikę i pompę ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są podobne do tych oferowanych na podstawowym poziomie dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Poniższa tabela przedstawia te kwoty w sposób obrazowy.

Mój Prąd 5.0 
kwota dotacji 
Czyste Powietrze
kwota dotacji 
fotowoltaikado 7000 złdo 6 000 zł
pompa ciepła gruntowado 28 500 złdo 28 000 zł
pompa ciepła powietrze-wodado 12 600do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze-woda
o podwyższonej klasie energetycznej
do 19 400do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze-powietrzedo 4 400do 4 400

Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z programów jest bardziej opłacalny. Ostateczna decyzja zależy od rodzaju inwestycji oraz poziomu dofinansowania, na jakie możesz się zakwalifikować w ramach programu Czyste Powietrze.

Chcesz sprawdzić, czy spełniasz warunki dotacji i dowiedzieć się, jakie wsparcie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze? Umów się na spotkanie z naszym doświadczonym doradcą, który pomoże Ci zdobyć więcej informacji na temat możliwości uzyskania dotacji.

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania. Jak zdążyć?

Ruszył nabór w programie Mój Prąd 5.0 od 22 kwietnia 2023 roku. Nie trać czasu i skorzystaj już teraz z darmowej energii słonecznej. Im dłużej odkładasz inwestycję, tym jej koszt może bardziej wzrosnąć ze względu na inflację i niepewną sytuację gospodarczą. Zdecydowanie się szybko na inwestycję zapewni Ci większą szansę na otrzymanie dotacji przed wyczerpaniem limitu środków. Wybierając ekosystem Columbus, możesz nawet otrzymać dotację w wysokości do 45 400 złotych!

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać odpowiednie urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb i wesprzemy Cię w procesie składania wniosku o dotację. Zaufaj naszemu doświadczeniu, uniknij formalności i zaoszczędź swój cenny czas, a my kompleksowo zajmiemy się wszystkim!

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymrolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Co ważne, nasi doradcy pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Dzięki silnej pozycji rynkowej spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności