Farmy fotowoltaiczne — nowe przepisy

Farmy fotowoltaiczne — przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy dotyczące zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowią przeszkody dla rozwoju branży OZE. Jest to ważne zwłaszcza w zakresie umieszczania dużych instalacji fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne na gruntach IV klasy

W ostatnich dniach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na temat przepisów dotyczących farm fotowoltaicznych na gruntach IV klasy. Według niektórych doniesień przygotowywane przepisy miałyby zablokować lokalizowanie takich farm na dotychczasowych zasadach. Jednak takie informacje nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje przepisy, które nie wprowadzają żadnych przeszkód dla rozwoju branży OZE, a w szczególności dla umieszczania dużych instalacji fotowoltaicznych. W projekcie ustawy zagadnienia OZE i fotowoltaiki zostały potraktowane w sposób priorytetowy. Nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowoltaiki, a w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na dotychczasowych zasadach do końca 2025 roku

Przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy wprost nie uniemożliwiają rozwoju branży OZE. W szczególności dotyczy to farm fotowoltaicznych na gruntach IV klasy. Zgodnie z projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do czasu uchwalenia planu ogólnego (ale nie dłużej niż do końca 2025 roku) farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych.

Farmy fotowoltaiczne — brak studium

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Wręcz przeciwnie — przepisy przygotowane przez MRiT przyspieszą sporządzenie planów miejscowych, uwzględniając potrzebę rozbudowy OZE. Proponowane zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że inwestycje w OZE to jedno z priorytetowych działań państwa w zakresie walki ze zmianami klimatu. Dlatego, zmiany w ustawie są krokiem w dobrym kierunku dla rozwoju branży OZE.

Nowelizacja przepisów wprowadzi ułatwienia w zakresie fotowoltaiki

Nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzi również dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowoltaiki. Zgodnie z proponowanymi zmianami, procedura dotycząca farm fotowoltaicznych będzie uproszczona, a termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Ponadto zastosowanie procedury ZPI (Zintegrowany Plan Inwestycyjny) przyspieszy i uprości proces inwestycyjny.

Proponowane zmiany w przepisach zostały już pozytywnie przyjęte.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymrolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Nasi doradcy pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Dzięki silnej pozycji rynkowej spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności