Nowe możliwości na dotacje OZE dla rolników

Dotacje na OZE dla rolników — aktualizacja: nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników na projekty związane z nawadnianiem i zielonymi źródłami energii został wydłużony. W ramach konkursu finansowanego z funduszy unijnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) przyznaje dofinansowanie na inwestycje w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Trzeba zaznaczyć, że wsparcie można przeznaczyć również na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

ARMiR poinformowała, że termin składania wniosków został wydłużony o dwa tygodnie i można je składać do 15 marca 2023 roku. Do tej pory Agencja otrzymała 275 wniosków o dofinansowanie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Łączna wartość to 24,55 mln zł. Rolnicy, którzy planują inwestycje w gospodarstwach rolnych związane z wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mają jeszcze szansę na pozyskanie wsparcia finansowego.

Dotacje OZE — jakie dla rolników?

Jeśli planujesz inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w swoim gospodarstwie rolnym na pewno zastanawiasz się, jakie dofinansowanie możesz otrzymać? Powinieneś wiedzieć, że ARMiR przyznaje wsparcie finansowe dla projektów w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pojedynczego projektu wynosi 150 tys. zł, przy czym poziom wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku tzw. młodego rolnika, maksymalne dofinansowanie może stanowić do 60% kosztów kwalifikowanych.

Wykorzystane wsparcie w obszarze F, w którym prowadzony jest nabór wniosków, nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Dlatego, jeśli planujesz inwestycję w odnawialne źródła energii, możesz skorzystać z szansy na uzyskanie wsparcia finansowego.

Wniosek na dotacje OZE – jak złożyć?

W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, to warto wiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje dokumenty w różnych formach. Dokumenty przyjmowane są przez oddziały regionalne ARiMR odpowiednie ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także można nadać przesyłkę rejestrowaną w placówce pocztowej lub w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Warto pamiętać, że w celu złożenia wniosku należy skorzystać z usług placówek ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Na co możesz otrzymać dotację?

Rolnicy, którzy chcą inwestować w zieloną energię w swoich gospodarstwach, mogą skorzystać z refundacji kosztów. W ramach wsparcia finansowego można zainstalować panele fotowoltaiczne z magazynem energii lub pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Aby otrzymać refundację kosztów inwestycji w zieloną energię w gospodarstwie, musimy zainstalować panele fotowoltaiczne na budynkach lub na gruncie. Jednakże musimy usytuować inwestycję na gruntach rolnych zabudowanych, aby uzyskać refundację kosztów inwestycji w zieloną energię w gospodarstwie. Rolnicy mogą złożyć wniosek osobiście, przez upoważnioną osobę lub drogą elektroniczną przez elektroniczną skrzynkę podawczą, aby skorzystać z pomocy finansowej.

Dotacje na OZE dla rolników — instalacja powyżej 50 kW

Agencja informuje, że rolnik z istniejącymi urządzeniami wytwarzającymi energię elektryczną o mocy 50 kW, nie kwalifikuje się do wsparcia finansowego. Można otrzymać dofinansowanie dla nowych instalacji, pod warunkiem że moc łączna urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekracza 50 kW.

Do dofinansowania nie jest kwalifikowana rozbudowa instalacji o kolejne panele:

  • z osobnym licznikiem
  • na innej działce
  • służące do zasilania innych budynków gospodarstwa

Rolnik z istniejącą instalacją fotowoltaiczną o mocy np. 20 kW może otrzymać wsparcie na jej rozbudowę, z zachowaniem maksymalnej mocy 50 kW, określonej w przepisach.

Instalacja fotowoltaiczna plus magazyn energii

W regulaminie naboru przewidziano możliwość dofinansowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii. Dlatego też, aby uzyskać finansowanie od agencji, należy podłączyć panele fotowoltaiczne do magazynu energii elektrycznej w ramach projektu. W skład dofinansowania wchodzą koszty zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, wraz z magazynami energii.

Dofinansowanie inwestycji związanych z nawadnianiem jest również dostępne w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Dotychczas wpłynęło 25 wniosków o łącznej wartości 1,9 mln zł.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymrolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Nasi doradcy pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Dzięki silnej pozycji rynkowej spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności