Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych

Jak powinien wyglądać prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych? Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która przynosi wiele korzyści. Panel o mocy 1 kWp jest w stanie wyprodukować średnio 1.000 kWh energii rocznie, redukując emisję dwutlenku węgla o ponad 800 kg. Dodatkowo właściwie dobrany zestaw fotowoltaiczny może obniżyć rachunki za energię elektryczną o kilkadziesiąt procent. Jednak, aby osiągnąć te cele, kluczowe jest prawidłowe zamontowanie paneli. Jakie są zasady poprawnej instalacji fotowoltaiki? Kto powinien ją przeprowadzać? Jakich błędów warto unikać? Dowiedz się, jak przeprowadzić instalację fotowoltaiczną poprawnie!

Montaż instalacji fotowoltaicznej – kto go może wykonać?

Najważniejsze informacje o montażu fotowoltaiki na własnej działce:

  • Kto może przeprowadzić instalację fotowoltaiki?
  • Jakie uprawnienia są wymagane do instalacji fotowoltaiki?
  • Wymagane doświadczenie i wiedza związana z instalacjami fotowoltaicznymi, odbiorczymi instalacjami elektrycznymi oraz konstrukcjami dachowymi.
  • Zalecane umiejętności pracy na wysokości.

W teorii montaż fotowoltaiki na własnej działce można przeprowadzić samodzielnie, ale taka instalacja może później sprawiać problemy. Operator Sieci może odmówić podłączenia fotowoltaiki do sieci, jeśli prace przeprowadziła nieuprawniona do tego osoba. Dlatego ważne jest, aby osoba, która wykonuje instalacje fotowoltaiczne, posiadała wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Ważna jest również wiedza związana z instalacjami fotowoltaicznymi, odbiorczymi instalacjami elektrycznymi oraz konstrukcjami dachowymi. Warto pamiętać, że w większości przypadków instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga pracy na dachu domu lub hali, zlokalizowanym kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią. Z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, zaleca się, aby osoby wykonujące takie prace posiadły odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy na wysokości.

Montaż paneli fotowoltaicznych – podstawowe zasady

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych jest kluczowy dla efektywnej i bezawaryjnej pracy instalacji PV. Aby zapewnić najlepszą wydajność, firmy fotowoltaiczne powinny przestrzegać ogólnie przyjętych wytycznych branżowych. Istnieją zasady, które należy uwzględnić przy montażu paneli fotowoltaicznych.

Kierunek i kąt ułożenia paneli są kluczowe dla wydajności. Zaleca się, aby panele były skierowane na południe, aby były stale oświetlone przez cały dzień, a najwyższą moc osiągały w godzinach południowych. Kąt nachylenia paneli powinien wynosić około 30-40 stopni. Odstępstwa od tych zasad, które nie są uzasadnione warunkami montażowymi, będą wiązać się ze stratami w produkcji. W przypadku braku możliwości spełnienia tych wymagań konieczna może być rekonfiguracja instalacji.

Zacienienie to inny ważny czynnik, który wpływa na wydajność paneli. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy planowane miejsce montażu nie będzie zacienione w określonych porach dnia czy roku. Cień rzucany przez elementy architektoniczne może powodować nawet kilkunastoprocentowe straty w produkcji. Zacienienie może również spowodować nienaturalny wzrost temperatury w części ogniw, co może doprowadzić do uszkodzenia modułu.

Wiatr ma również znaczenie podczas montażu paneli fotowoltaicznych. Przy krawędziach dachowych występuje duże obciążenie wywołane właśnie ruchem powietrza. W połączeniu z niewłaściwie wykonanym montażem może doprowadzić on do podniesienia lub oderwania elementów instalacji. Dlatego tak ważne jest stosowanie dedykowanych systemów montażowych.

Ułożenie paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zachowania odpowiednich odstępów od jego elementów konstrukcyjnych, aby zapewnić kontrolowany ruch powietrza i schłodzenie modułów PV, co przyczyni się do zwiększenia ich wydajności. Odstępy należy zachować nie tylko od dolnych krawędzi dachu (przy konstrukcjach skośnych wskazana jest luka ok. 20 cm), ale też od szczytów i kalenicy, między samymi modułami, a także między powierzchnią dachu a modułem (ok. 10 cm). Jednakże istnieje wiele innych ogólnych zasad, które należy przestrzegać podczas montażu paneli fotowoltaicznych.

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych jest kluczowy dla ich skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania. Istnieje wiele zasad, które należy przestrzegać podczas instalacji, aby zapewnić wysoką wydajność systemu i uniknąć niebezpieczeństw.

Pierwsza zasada to unikanie chodzenia lub siadania na panelach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia ich powierzchni. Nie wolno również kłaść na nich żadnych przedmiotów, z wyjątkiem podnośnika ssawkowego, który jest bezpieczny dla modułów. Kolejna ważna zasada to montaż paneli fotowoltaicznych wyłącznie na powierzchniach ogniotrwałych, o klasie pożarowej A. Nie można także montować paneli, które posiadają uszkodzoną przednią lub tylną warstwę, ponieważ wpłynie to na ich wydajność.

Podczas układania przewodów, panelom należy zawsze zasłaniać, aby uniknąć produkcji prądu, co grozi porażeniem. Instalacji nie powinno się montować w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg, silny wiatr. Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga użycia klucza dynamometrycznego, by zapewnić odpowiedni moment dokręcenia śrub. Warto zastosować systemy dedykowane dla danego miejsca instalacji, gdyż szczegółowe zasady montażu mogą się różnić w zależności od rodzaju pokrycia i miejsca montażu. Na dachu płaskim, skośnym, pokrytym dachówką ceramiczną czy spadzistym z blachodachówką prace będą wyglądać inaczej. Jakie kryteria należy uwzględnić przy montażu paneli fotowoltaicznych na dachu?

Montaż paneli fotowoltaicznych na płaskim dachu

Czy słyszeliście, że fotowoltaika nie nadaje się do płaskich dachów? To mit! Możliwe jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim, ale wymaga to innego podejścia niż przy dachach spadzistych.

Do mocowania paneli na płaskim dachu stosuje się różne systemy, w tym:

  • system balastowy — używa się aluminiowych stelaży i bloczków betonowych jako przeciwwagi. W tym przypadku nie trzeba przekłuwać dachu, a cała konstrukcja jest stosunkowo prosta do wykonania (na jeden panel o wadze około 25 kg, powinny przypadać trzy bloczki o łącznej wadze 75 kg)
  • system montażowy bez dodatkowego balastu — aluminiowa rama wsporcza przymocowana jest do specjalnych betonowych bloczków umieszczonych na dachu. To nieinwazyjne rozwiązanie, które również nie wymaga ingerencji w poszycie.
  • system kotwiony — stosowany na przykład na dachach żelbetowych. Konstrukcja jest na stałe przytwierdzana do powierzchni, a w celu izolacji miejsc łączenia konieczne jest dokładne ocieplenie dachu.

Wszystkie te metody wymagają zastosowania konstrukcji wsporczej, która zapewni panelom odpowiedni kąt nachylenia. Najlepiej, jeśli będzie ona wykonana z aluminium, aby uniknąć problemów z korozją. Inna alternatywa to podpory z betonu, które jednocześnie stanowią balast.

Montaż paneli fotowoltaicznych na skośnym dachu

Montaż instalacji PV w Polsce wymaga specjalnej konstrukcji wsporczej. Szyny montażowe do krokwi dachowych są mocowane za pomocą haków lub śrub, w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Szyny montażowe służą głównie do zamocowania paneli na dachu, a kąt nachylenia jest ustalany przez kąt dachu. Jednakże możliwe jest delikatne korygowanie ułożenia paneli w celu osiągnięcia jednolitej powierzchni.

Ważne jest, aby zastosować konkretne zasady montażu, uzależnione od rodzaju pokrycia dachowego. Przedstawiamy kilka przykładów poniżej.

Montaż paneli fotowoltaicznych na blachodachówce

Montażyści paneli fotowoltaicznych na blachodachówkach często spotykają się z wyzwaniem znalezienia krokwi, do których można przykręcić stelaż. Istnieje kilka technik, które można zastosować w tym celu, takich jak wyznaczenie ich od strony strychu, zdjęcie podbitki, odkręcenie kalenicy lub arkuszy blachy. System montażowy składa się zwykle z szyn, łączników szyn, klem, specjalnych śrub dwugwintowych, adaptera montażowego oraz dodatkowych śrub i nakrętek mocujących. Montaż paneli fotowoltaicznych na blachodachówce wymaga wykonania otworów w blasze, w które wkłada się śruby z uszczelką, zapobiegającą przeciekaniu dachu. Często dodatkowo uszczelnia się miejsce np. masą bitumiczną. Na śruby przychodzi adapter, który stanowi element łączeniowy dla szyn aluminiowych, do których mocowane są panele fotowoltaiczne za pomocą klem.
UWAGA!!! Przed przykręceniem paneli zaleca się wypoziomowanie całej konstrukcji.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachówce

Aby poprawnie zamontować panele fotowoltaiczne na dachówce ceramicznej, należy wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich jest usunięcie kilku dachówek, aby odsłonić krokwie. Następnie należy przykręcić do nich haki za pomocą śrub. Po zamontowaniu haków, dachówki należy z powrotem przykryć, przy czym ważne jest, aby elementy dachu nie odstawały. W tym celu należy dokładnie przeszlifować miejsca, w których zdjęto dachówki, jednak należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić materiału. Warto mieć kilka zapasowych dachówek, aby w razie potrzeby szybko je wymienić. Dzięki tym krokom możliwe jest bezpieczne i skuteczne zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachówce ceramicznej.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachówce ceramicznej zaczyna się od przykręcenia uchwytów do krokwi dachowych. Następnie do uchwytów przymocowuje się szyny i moduły fotowoltaiczne, używając klem końcowych. W trakcie montażu należy zacząć od pierwszego i ostatniego panelu. Kolejnym krokiem jest umocowanie klem środkowych i zamocowanie pozostałych paneli. Przykładowo, jeśli chcemy zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu z dachówką ceramiczną, to powinniśmy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Fotowoltaika na gruncie — prawidłowy montaż

Montaż fotowoltaiki na gruncie to specyficzny przypadek, który zwykle stosuje się w sytuacjach, gdy niemożliwy lub nieopłacalny jest montaż instalacji na dachu (na przykład ze względu na nietypowy spadek lub konieczność wymiany poszycia) lub gdy brakuje miejsca na dachu. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest większa swoboda aranżacyjna, która pozwala łatwiej ustawić panele fotowoltaiczne pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku do słońca.

Przed przystąpieniem do prac, należy jednak sprawdzić zwięzłość gruntu i dobrać odpowiednią metodę instalacji konstrukcji wsporczej.

W przypadku fotowoltaiki wolnostojącej, montaż dzieli się zwykle na dwa etapy. Pierwszym krokiem jest ustawienie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. Stelaże wykonane są zazwyczaj ze wzmocnionej, ocynkowanej stali pokrytej powłoką magelitową, aby spełniały wymagania dotyczące obciążalności dla danej strefy śniegowej i wiatrowej oraz by poradziły sobie z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

W zależności od potrzeb stosuje się jedną z dwóch metod mocowania konstrukcji: wbijanie lub wkręcanie w ziemię, lub montaż na betonowej podstawie.

Ważnym elementem montażu fotowoltaiki na gruncie jest odpowiednie ustawienie konstrukcji pod panele. Aby uniknąć zasypania dolnego rzędu modułów śniegiem lub zastawienia trawą, konstrukcja powinna być zamontowana na odpowiedniej wysokości. Zaleca minimum 60 cm odstępu między gruntem a krawędzią modułu.

Następnie przystępujemy do drugiego etapu, który polega na montażu urządzeń: modułów, inwertera (inwerterów) oraz okablowania. Aby uniknąć strat związanych z przesyłem prądu, inwerter powinien być jak najbliżej pozostałych urządzeń. Przewody zasilające należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i umieścić pod ziemią – w zależności od napięcia i miejsca prowadzenia kabla, na głębokości od 50 cm do 100 cm (licząc od górnej części kabla do powierzchni ziemi).

Montaż fotowoltaiki — najczęstsze błędy

Instalacje PV są mało awaryjne i bezobsługowe, jednak tylko pod warunkiem, że wszystkie etapy montażu zostały wykonane zgodnie ze sztuką i standardami. Niestety, często popełniane są błędy, takie jak: łączenie wtyczek i gniazd DC od różnych producentów, nieprawidłowo dobrane lub zainstalowane bezpieczniki, lub wyłącznik prądu stałego, zamontowanie falownika w sposób uniemożliwiający wentylację oraz niedociśnięte wtyczki i gniazda.

Innymi potencjalnymi problemami są nieprawidłowo zamontowane elementy montażowe, brak odstępów wentylacyjnych, tworzenie pętli indukcyjnych i nieprawidłowo położone kable. Powodów błędów jest wiele, ale najczęściej wynikają one z braku doświadczenia wykonawcy i presji czasu.

Dlatego tak ważne jest, aby dobrać odpowiedniego wykonawcę, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Aby uniknąć błędów, warto skorzystać z usług zaufanej i kompetentnej firmy, takiej jak Solar STAG – marki AC S. A.

Co możesz zrobić, gdy montaż został wykonany nieprawidłowo?

Jeśli podejrzewasz, że prace instalacyjne w Twojej fotowoltaicznej instalacji nie zostały wykonane poprawnie, nie pozostaje Ci nic innego jak podjąć odpowiednie kroki. W przypadku wykrycia niedoróbek podczas montażu, nie podpisuj protokołu odbioru instalacji. Jeśli natomiast problemy pojawią się po odbiorze, skorzystaj z gwarancji lub rękojmi na instalację fotowoltaiczną.

Oprócz gwarancji na montaż, istnieje wiele innych sposobów zabezpieczenia swoich interesów. Przed podjęciem współpracy z instalatorem, upewnij się, że posiada on polisę OC, która pokryje ewentualne szkody związane z pracami montażowymi.

Co zrobić, gdy wykonawca odmawia naprawienia błędów? W takiej sytuacji pozostaje Ci tylko droga sądowa.

Fotowoltaika to nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów energii, ale również na ochronę środowiska. Aby jednak instalacja działała prawidłowo, niezbędny jest poprawny montaż paneli fotowoltaicznych. Niedoświadczeni wykonawcy często popełniają błędy, takie jak źle wykonany projekt czy niedokładnie złożona instalacja, co prowadzi do mniejszej wydajności, ryzyka powstania łuku elektrycznego i większej awaryjności systemu. Dlatego warto wybierać firmy z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą oraz udzielającymi gwarancji na swoje usługi.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymrolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Co ważne, nasi doradcy pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Dzięki silnej pozycji rynkowej spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności