Energia odnawialna w UE w 2021 r.

Energia odnawialna w UE w 2021 r. Produkcja zielonej energii elektrycznej w Unii Europejskiej odnotowała 5% wzrost w 2021 roku – wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Eurostat, agencję statystyczną UE. W tym samym czasie udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brutto wzrósł zaledwie o 0,1 punktu procentowego, z 37,4% do 37,5%.

Konsumpcja energii odnawialnej w Unii Europejskiej w 2021 r.

Największy udział w zużyciu energii odnawialnej w UE w 2021 r. miała produkcja z wiatru – 37,4%, następnie z elektrowni wodnych – 32,3% i fotowoltaicznych – 15,2%. Elektrownie na biomasę stanowiły 7,1% miksu energii odnawialnej, a inne źródła stanowiły 8,1%.

Według Eurostatu najszybciej rozwijającą się technologią produkcji energii odnawialnej w UE jest fotowoltaika. Udział fotowoltaiki w unijnym miksie energii odnawialnej wzrósł z zaledwie 1% w 2008 roku do 15,2% w 2021 roku.

Energia odnawialna w UE w 2021 r. – liderzy UE w wykorzystaniu energii odnawialnej

Liderem w wykorzystaniu energii odnawialnej w UE w 2021 r. okazała się Austria, której udział wyniósł 76,2%. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja, której 75,7% zużycia energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W sześciu krajach UE ponad połowa energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej w Austrii, Szwecji, Danii, Portugalii, Chorwacji i na Łotwie.

Poza UE Islandia i Norwegia odnotowały jeszcze wyższy udział energii odnawialnej w swoich miksach energetycznych, odpowiednio 99,6% i 113,6%.

Na drugim końcu skali, Malta miała najniższy udział energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym – 9,7%. Kolejnymi pastwami były Węgry (13,7%), Luksemburg (14,2%), Czechy (14,5%) i Cypr (14,8%). Polska zajęła szóste miejsce od końca, z zaledwie 17,1% zużytej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z rokiem 2020 Polska poprawiła się o 0,9 punktu procentowego.

Energia odnawialna w UE — cel OZE dla Polski

Każde państwo UE jest zobowiązane do osiągnięcia określonego celu w zakresie udziału energii odnawialnej w energii elektrycznej, cieple i transporcie. Cel Polski na rok 2020 został ustalony na poziomie 15% i został zrealizoawny. W 2020 roku udało się osiągnąć w 16,1% co wynikało z rewizji zużycia energii odnawialnej i uwzględnienia dodatkowego zużycia biomasy. Dzięki temu Polska mogła zrealizować swój cel krajowy i uniknąć kosztów związanych z transferem zielonej energii z innych krajów.

Według Eurostatu ogólny udział OZE w miksie energetycznym w UE wyniósł 22,1% w 2020 r. i 21,8% w 2021 r.

Podsumowując, w 2021 roku w UE odnotowano wzrost produkcji zielonej energii elektrycznej, a kilka krajów przoduje w wykorzystaniu energii odnawialnej. Pomimo tego w wielu krajach, w tym w Polsce, nadal istnieje możliwość poprawy. Jest to spowodowane tym, że UE kontynuuje prace nad bardziej ekologicznym miksem energetycznym. Fraza kluczowa: „Produkcja zielonej energii elektrycznej w UE”.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, rolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Co więcej, dzięki silnej pozycji rynkowej, spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.