Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika – co to i jak można z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 roku i jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Dzięki temu wsparciu, właściciele remontujący swoje domy mogą odliczyć od podatku wydatki na termomodernizację.

Ulga termomodernizacyjna — kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których dokonano termomodernizacji, a także dla właścicieli budynków, którzy dokonali inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Mogą oni odliczyć od swojego dochodu nie więcej niż 53 000 zł w ciągu 5 lat.

Ulga termomodernizacyjna w Polskim Ładzie

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z elementów programu „Polski Ład” – strategii rządu polskiego zaproponowanej w 2019 roku, mającej na celu poprawę sytuacji gospodarczej i życiowej obywateli. Celem ulgi termomodernizacyjnej jest zachęcenie właścicieli nieruchomości do inwestowania w modernizację budynków, w celu poprawy ich efektywności energetycznej. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodu niektórych wydatków związanych z termomodernizacją.

Budynek jednorodzinny, czyli jaki?

Budynek jednorodzinny to budynek mieszkalny, w którym znajdują się tylko jedne mieszkanie i jest on przeznaczony dla jednej rodziny. Jest to najczęściej dom jednorodzinny, ale może też to być bliźniak lub szeregowiec.

Czy z ulgi mogą skorzystać osoby będące w trakcie termomodernizacji?

Tak, osoby będące w trakcie termomodernizacji swojego budynku jednorodzinnego lub mieszkania mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Warunkiem jest wykonanie prac zgodnie z przepisami i posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających realizację termomodernizacji.

Czas na realizację termomodernizacji

Czas na realizację termomodernizacji może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak: skala prac, rodzaj budynku, rodzaj materiałów i technologii, które mają być wykorzystane, a także dostępność.

Po spełnieniu wszystkich wymogów należy w ciągu 3 lat od zakończenia termomodernizacji złożyć wniosek o zwrot podatku z ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskowanie o zwrot może odbyć się poprzez złożenie odpowiedniego formularza w Urzędzie Skarbowym. W razie potrzeby należy też przedstawić dokumenty potwierdzające wydatki związane z termomodernizacją.

Co jest przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wykonanie prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian, stropów i dachów, wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne, montaż instalacji solarnych, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynku.

Czy wymagany jest audyt energetyczny?

Tak, w przypadku termomodernizacji budynku jednorodzinnego wymagany jest audyt energetyczny. Jest on niezbędny do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny polega na ocenie stanu energetycznego budynku i określeniu możliwości jego poprawy poprzez termomodernizację. Ma to na celu zapewnienie, że inwestycja w termomodernizację przyniesie oczekiwane oszczędności energii i poprawi komfort cieplny w budynku.

Ulga termomodernizacyjna: poznaj maksymalną kwotę odliczenia

Kwota ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, bez względu na liczbę inwestycji i budynków w jego posiadaniu. Dwóch współwłaścicieli lub małżonków opodatkowanych wspólnie, którzy dokonują termomodernizacji tego samego budynku, mogą każde odliczyć pełne koszty swoich inwestycji.

Przykład: Współwłaściciele budynku jednorodzinnego (po 50% udziału) dokonują jego termomodernizacji, jeden z nich wydaje 30 000 zł, drugi 30 000 zł. Obie kwoty są pełne odliczalne dla każdego z właścicieli.

Ulga termomodernizacyjna — czy dotyczy nowych budynków?

Niestety, ulga termomodernizacyjna nie obejmuje budynków, które są dopiero w trakcie budowy. Odliczenie jest dostępne tylko dla budynków już zakończonych i formalnie oddanych do użytkowania. To oznacza, że wydatki na instalację fotowoltaiczną w nowym domu, poniesione przed jego oddaniem do użytkowania, nie kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej. Niemniej jednak, istnieje możliwość odliczenia kosztów fotowoltaiki od dochodu.

Czy zatem jest możliwość odliczenia kosztu fotowoltaiki dla nowego domu od dochodu?

Tak, jest możliwość odliczenia kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną w nowym budynku jednorodzinnym. Kwalifikuje się je jako koszty związane z termomodernizacją, a tym samym skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Udokumentowanie wydatków na termomodernizację — jakie są wymagania?

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wydatki na termomodernizację muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku. Data poniesienia wydatku to data sprzedaży określona na fakturze VAT lub, jeśli brak tej daty, data wystawienia faktury. Pamiętaj, aby przechowywać te dokumenty, aby móc udowodnić poniesione wydatki na termomodernizację w razie potrzeby.

Termomodernizacja — Wydatki niepodlegające odliczeniu

Podatnicy, którzy chcą dokonać odliczenia wydatków na termomodernizację swojego budynku, powinni pamiętać, że istnieją sytuacje, w których wydatki te nie ulegają odliczeniu. Są to m.in. środki sfinansowane lub dofinansowane z NFOŚiGW czy WSOŚiGW oraz te zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub ulg podatkowych. Jedynie wydatki obciążające wyłącznie podatnika, takie jak pożyczki czy kredyty, ulegają odliczeniu.

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenia podatkowe związane z wydatkami na termomodernizację należy dokonać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym te wydatki zostały poniesione. Wypełniając formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, można odliczyć kwotę wydatków, które zostały udokumentowane fakturami VAT. Jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie, można ją odliczyć w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku dochodowego, w którym zostały poniesione wydatki.

Co należy zrobić żeby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną, należy:

 1. Rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne, choć audyt nie jest konieczny.
 2. Kupować tylko te produkty i usługi, których nabycie można odliczyć od dochodu, zgodnie z wykazem.
 3. Ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat.
 4. Odliczać poczynione wydatki w deklaracji PIT za każdy rok na bieżąco.

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Katalog wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną – wynika z rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Są to wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi.

Materiały budowlane:

 • Docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów;
 • Instalacje grzewcze i ogrzewania elektrycznego oraz ciepłej wody użytkowej;
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i/lub chłodu;
 • Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, drzwi balkonowe, bramy garażowe.

Urządzenia:

 • Węzeł cieplny i programator temperatury;
 • Kocioł gazowy/olejowy z sterowaniem, armaturą i układami powietrza i spalin;
 • Zbiornik na gaz/olej;
 • Kocioł na biomasy;
 • Przyłącze do sieci ciepłowniczej/gazowej;
 • Panele fotowoltaiczne;
 • Pompa ciepła i kolektor słoneczny.

Usługi:

 • Audyt energetyczny, analiza termograficzna, ekspertyza ornitologiczna/chiropterologiczna;
 • Docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej;
 • Wymiana instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej lub instalacja nowej;
 • Montaż kotła, pompy ciepła, kolektora słonecznego i wentylacji;
 • Uruchomienie i regulacja źródła ciepła, analiza spalin;
 • Regulacja i równoważenie instalacji;
 • Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli otrzymało się wcześniej dotację z programu “Czyste powietrze”?

Tak, beneficjenci programu “Czyste powietrze” również mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Od roku 2019, dotacje nie są uznawane za dochód podatnika. W takiej sytuacji, podatnik może odliczyć własne wydatki poniesione na inwestycję, ale nie może odliczyć wydatków finansowanych przez państwo w ramach programu.

Przykład:

Inwestycja w termomodernizację domu kosztowała 20 000 zł (poniżej limitu w wysokości 53 000 zł). Właściciel domu otrzymał dotację z programu “Czyste powietrze” na 55% kosztów kwalifikowanych (wysokość dotacji zależy od dochodów). Właściciel wydał z własnych środków 9 000 zł, co jest kwotą, którą może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W efekcie, właściciel, który rozlicza się według stawki podatku w wysokości 12%, może zaoszczędzić dodatkowo 1080 zł.

Beneficjenci, którzy chcą połączyć ulgę termomodernizacyjną z programem „Czyste Powietrze”, powinni pamiętać, że:

Program Czyste Powietrze:

 • Beneficjent może uzyskać dotację na wiele budynków czy lokali mieszkalnych z oddzielną księgą wieczystą, zachowując limit dotacji na każdy z nich.
 • Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny, niezależnie od liczby współwłaścicieli.
 • Do rozliczenia można wykorzystać faktury VAT oraz imienne rachunki wystawione na beneficjenta.
 • Wydatki mogą być poniesione do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, rolnikom oraz klientom biznesowym kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Co więcej, dzięki silnej pozycji rynkowej, spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.