Prawidłowy montaż falownika

Ważne czynniki do rozważenia

Istotną częścią systemu fotowoltaicznego jest prawidłowy montaż falownika, który przekształca energię wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne w prąd zmienny. W tym tekście omówimy najważniejsze elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji falownika, aby zapewnić jego wydajną pracę.

Zastosowanie falownika — przekształcanie energii słonecznej na prąd zmienny

W procesie przetwarzania energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny wykorzystuje się falownik (inwerter). Ponieważ prąd stały wytwarzany przez panele nie nadaje się do wykorzystania w konwencjonalnych urządzeniach elektrycznych, jest on niezbędny. Warto zwrócić uwagę na prawidłowy dobór i montaż falownika, aby efektywnie wykorzystać energię słoneczną do produkcji prądu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnej wydajności i oszczędności energii.

Miejsce montażu falownika — wybór odpowiedniej lokalizacji

Za pomocą falownika można przekształcić energię elektryczną pochodzącą ze słońca w prąd zmienny, który następnie można wykorzystać do zasilania różnych produktów elektrycznych w domu lub miejscu prowadzenia działalności. Ponieważ prąd jest wykorzystywany bezpośrednio przez budynek, najlepiej podłączyć go do rozdzielni głównej.

Falownik najlepiej zainstalować w pomieszczeniu mało użytkowanym, ze względu na dźwięki które może wydawać oraz w odpowiedniej odległości od innych elementów aby zapewnić wymagany poziom chłodzenia/wentylacji.

Inwestor powinien również rozważyć miejsce montażu falownika ze względu na późniejszą rozbudowę instalacji np. o magazyn energii. Można zamontować falownik hybrydowy a w po jakimś czasie dokupić magazyn energii lub po wielu latach wymienić falownik i zamontować magazyn energii. W obu przypadkach należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsca na oba urządzenia.

Nie należy też zapominać o odpowiednio wykonanej instalacji tj. użyciu odpowiednich zabezpieczeń po stronie paneli i po stronie sieci elektrycznej. Powinny się one składać z co najmniej wyłączników przetężeniowych, ochronników przepięciowych i wyłącznika różnicowoprądowego. Przewody/kable przyłączeniowe również powinny być odpowiednio dobrane pod względem mocy falownika i długości kabla. Doborem urządzeń o odpowiednich parametrach zajmuje się nasz projektant.

Solar STAG — fotowoltaika

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, biznesowym, jak i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli. Pomogą także w załatwieniu niezbędnych formalności, także tych dotyczących pozyskania dotacji ze środków publicznych.

Co więcej, dzięki silnej pozycji rynkowej, spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.