Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich. Rusza pierwszy nabór wniosków do programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Chcesz zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w swojej gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej? Składaj wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Energia dla wsi”!

Nabór wniosków do programu Energia dla wsi w 2023 r.

Rodzaje inwestycji:

 1. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
  a. instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.))
  b. instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)),
 2. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
  a. elektrowni wodnych,
  b. instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW
 3. W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW:
  instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)
  b. instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
  c. elektrowni wodnych,
  d. instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 4. Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji

Beneficjenci programu

 • spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018  poz. 2073, z późn. zm.),
 • Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
 • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii — terminy i procedury składania wniosków

Dowiedz się, jakie inwestycje i beneficjenci są objęci programem „Energia dla wsi” oraz jakie są terminy i procedury składania wniosków o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich.

Wnioski należy składać w terminie od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Wyniki oceny zostaną przesłane wnioskodawcom w osobnym piśmie.

Budżet programu „Energia dla wsi” – dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich

Sprawdź, ile środków finansowych przeznaczono na program „Energia dla wsi” oraz w jakiej formie będzie udzielane dofinansowanie.

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w gminach wiejskich będzie miało formę dotacji i/lub pożyczki.
Alokacja budżetowa programu wynosi 1.000.000,00 zł, w tym:

 • 515 000,00 tys. zł dostępne jest dofinansowanie w formie pożyczki.
 • dofinansowanie w formie dotacji dostępne jest do kwoty 485 000,00 tys. zł.

Przy czym alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 100 000 tyś. zł, w tym:

 • dla dofinansowania w formie pożyczki – 51 500,00 tyś. zł
 • dla dofinansowania w formie dotacji – do 48 500,00 tyś. zł

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

Szczegóły pod numerrm telefonu: 668 560 678

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnymbiznesowym, jak i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.

Klienci Solar STAG mogą liczyć na wsparcie nie tylko od projektu do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Specjaliści i serwisanci Solar STAG pozostaną do dyspozycji klientów przez cały okres użytkowania paneli.

Co więcej, dzięki silnej pozycji rynkowej, spółka może zaproponować korzystne formy finansowania inwestycji, we współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi.