Program Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych — Program Mój Prąd 4.0

Zmiana poziomu dofinansowania Programu Mój Prąd 4.0 od dnia 15.12.2022 r.

1. Dla Wnioskodawców rozliczających się za energię elektryczną wyprodukowaną w tzw. systemie net-billingu. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się za energię elektryczną wyprodukowaną w tzw. systemie opustów, którzy nie skorzystali z dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Warunkiem przejścia na tzw. system rozliczeń za wyprodukowaną energię elektryczną, wysokość dofinansowania w formie dotacji w Programie Mój Prąd 4.0, wynosi:

  • w przypadku wniosku o dofinansowanie wyłącznie mikroinstalacji PV — kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł;
  • w przypadku objęcia wnioskiem o dofinansowanie mikroinstalacji PV — kwota dofinansowania będzie wynosić:
  • mikroinstalacja PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 zł;
  • magazyn energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16000 zł;
  • pompa ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3000 zł, na EMS i HEMS;

2. Wysokość dotacji dla Grantobiorców, którzy rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie opustów.

Dotyczy tych, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach) m.in. na mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi:

  • mikroinstalację fotowoltaiczną, w której zakupiono i zainstalowano co najmniej jeden dodatkowy element — do 50% kosztów kwalifikowanych na
  • magazynowanie energii do 16 tys. zł — do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w już opłaconym wniosku);
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych — nie więcej niż 5 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych — nie więcej niż 3 tys. zł;

PONOWNE PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WYPŁACONYCH WNIOSKÓW

W przypadku wniosków, które otrzymały już dofinansowanie, koszty kwalifikowane zostaną przeliczone w świetle nowego poziomu pomocy. Różnica pomiędzy pomocą, którą wnioskodawca już otrzymał, a pomocą, którą otrzymałby, gdyby poziom pomocy nie uległ zmianie, zostanie wypłacona w ramach projektu.

Do wypłaty dodatkowego dofinansowania niezbędna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY dostarczona TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Kwota do wypłaty oraz szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wyrażenia tej zgody będą zawarte w mailach wysyłanych do wnioskodawców. Przewiduje się, że ponowne przeliczenie dotacji rozpocznie się w styczniu 2023 roku. Można spodziewać się otrzymania maila z wiadomością po kolejnym ogłoszeniu, w którym będzie zawarta dokładna data.

Termin składania wniosków do Programu Moja Elektryka 2021-2023 został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Solar STAG to marka w portfolio spółki AC S.A. Pod tą marką od listopada 2020 roku firma oferuje klientom indywidualnym, biznesowym, jak i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.